Contributie
2018-03-31-PHOTO-00000184.jpg d1.JPG DSC_0490.JPG DSC_0517.JPG DSC_0521.JPG foto website1.jpg foto6 website.jpg jjactie.JPG jjactie3.JPG jje1.JPG lars.JPG straf.JPG website foto 5.jpg website3.jpg
 

Contributie


 Rekeningnummer Hockeyclub Holten Rijssen: NL10RABO0105399590


Contributies Hockey Club Holten Rijssen per 1 augustus 2020.


(tevens voorwaarden lidmaatschap)

Benjamins

€ 115,-

F-jeugd

€ 170,-

E-jeugd

€ 195,-

D-jeugd

€ 195,-

C-jeugd

€ 195,-

B-jeugd

€ 225,-

A-jeugd

€ 225,-

Senioren (Dames/Heren)

€ 260,-

Trimhockey
€ 195,-


Bedragen in euro’s per seizoen (augustus 2021 – juli 2022)

Enkel per incasso.

Indien niet geïncasseerd kan worden of de incasso wordt door de bank niet toegestaan wordt 10 euro administratiekosten toegevoegd.

Na twee mislukte incasso’s vervalt het recht op competitie.

Incasso in drie delen, oktober, januari, april.

Opzegging moeten voor 1 juni bij het secretariaat binnen zijn, anders is er voor het hele opvolgende jaar contributie verschuldigd.

Wilt u alsnog een (papieren) factuur ontvangen, dan wordt er 5 euro aan administratiekosten gerekend.

Geen restitutie behoudens uitschakeling seizoen door ziekte, ongeval, verhuizing buiten 50 km etcetera, of in overleg met bestuur.

Inschrijfgeld nieuwe leden 20 euro (oud leden gratis).

Op de ALV van 03 februari 2016 is besloten om de contributie met € 5,- te verhogen vanaf seizoen 2016-2017. De komende 5 jaar zal de contributie ieder jaar met minimaal dit bedrag verhoogd worden. 

Per 01-09-2019 werkt HCHR met een lease tenue. Leden kunnen voor €5,- per jaar een tenue leasen. Als de kleding te klein/groot is dan kan het worden ingeruild voor een ander tenue. De borg per tenue is €20,-,het tenue bestaat uit een skort/broek en een shirt dus zonder sokken. Sokken zijn wel verplicht en kunnen ad €12,50 besteld worden via [email protected] Restitutie van de borg is mogelijk bij inleveren van het complete tenue. 

Het in te schrijven/ingeschreven lid, dan wel ouder van minderjarig lid, is zich bewust van het feit dat deze ingedeeld wordt voor bardiensten, rijden van de teamleden, competitie en actieve deelname binnen de vereniging. 

De hoogte van het afkopen voor bardienst en schoonmaakdiensten is vastgesteld op € 50,00 euro per lid, per seizoen. Het draaien van bardiensten en de schoonmaakdiensten kan dan worden afgekocht. Dit betekent niet dat door het afkopen van deze diensten andere leden extra diensten moeten draaien. De opbrengst van de afkoopgelden wordt o.a. besteed aan een vrijwilligersavond en de kosten nodig om evt. inhuur t.b.v. van schoonmaak of bardiensten te betalen.

De rijbeurten van de kinderen kunnen niet afgekocht worden.

Alle ouders die de volgende functie bekleden: coach, trainer, bestuur’s lid hoeven niet te betalen voor de afkoop.


ALGEMENE VOORWAARDEN


INSCHRIJFVOORWAARDEN
A à Kandidaat-lid:
Met deze aanmelding verklaart Kandidaat
-lid:
1. als spelend lid bereid te zijn op aanwijzing bij toerbeurt als scheidsrechter te
fungeren bij thuiswedstrijden van HCHR-
teams, dan wel andere vervangende taken op zich te nemen;
2. als spelend juniorlid ten spoedigste na het bereiken van de 16
-jarigeleeftijd in het bezit te zullen komen van een geldige clubscheidstrechterkaart;
3. als spelend seniorlid per eerstvolgende gelegenheid in het bezit te zullen komen van een geldige clubscheidstrechterkaart; het bezit hiervan is voor seniorleden in beginsel voorwaarde voor het spelen in competitieverband;
4. als trimlid bereid te zijn in overleg bij toerbeurt ondersteunende verenigingstaken uit te voeren;
5. de geldelijke verplichtingen te aanvaarden die voortvloeien uit het lidmaatschap van de vereniging.

B à
Verklaring ouder/verzorger kandidaat-juniorlid:
(Junioren: jonger dan 18 jaar op 1oktober van betreffende verenigingsjaar)
Met deze aanmelding verklaart ouder/verzorger van "naam”
-lid:
1. akkoord te zijn met de aanmelding van zijn/haar (pleeg
-)kind;
2. bereid te zijn op aanwijzing bij toerbeurt het vervoer per auto naar en van uitwedstrijden van het desbetreffende jeugdteam te verzorgen en deel te nemen aan de begeleiding ervan;
3. bereid te zijn op aanwijzing bij toerbeurt verenigingsactiviteiten te ondersteunen met clubhuis
-, veld- enzaaldiensten;
4. bereid te zijn om de cursus Begeleider Jongste Jeugd te volgen (indien het (pleeg)
-kind bij de benjamins of een jongste jeugd-team gaat spelen);
5. de geldelijke verplichtingen te aanvaarden die voortvloeien uit het lidmaatschap van de vereniging van zijn/haar (pleeg
-)kind.

LIDMAATSCHAP
Ieder lid dient op de hoogte te zijn van de statuten en het huishoudelijk reglement van Hockeyclub Holten Rijssen. Elk lid dient zich te houden aan de "spelregels" zoals die hierin zijn vastgelegd.

VERENIGINGSJAAR
Het verenigingsjaar van Hockeyclub Holten Rijssen loopt van1 juli t/m 30 juni.

OPZEGGEN
Zie kopje lidmaatschap > opzeggen.


 


 

Contact

Adres
Aaltinksweg 1b
7451 DX Holten
06-30719167
[email protected]